Czytamy Razem

czytamy razemProgram "Czytamy Razem" jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kartuzach od roku 2009. Dzięki pracy wolontariuszy, którymi są nauczycielki: Justyna Adamczyk, Anna Bladowska, Krystyna Gołąbek, Hanna Grzenkowska, Beata Hinc uczniowie czytają dwa razy w tygodniu po 30 minut wybrane książki, czasami są to lektury, książki przyrodnicze, baśnie, legendy. Zajęcia odbywają się w bibliotece szkolnej lub w świetlicy. Do programu wybierani są uczniowie mający trudności z opanowaniem techniki czytania, przebadani w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, lub wskazani przez wychowawców. Dzięki systematycznym spotkaniom uczniowie opanowują umiejętność czytania, kształtują swoją wyobraźnię, poszerzają słownictwo, zapamiętują pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną, rozwijają także zainteresowania książką jako jedną z możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Inicjatorem programu jest Ognisko ZMCH "Polska YMCA" w Gdyni oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. Zasadą programu jest indywidualizacja pracy w parze: dorosły - dziecko. Celem jest charytatywna praca na rzecz dzieci z najbliższego środowiska dla ułatwienia im wejścia w kulturę żywego słowa, poprzez opanowanie umiejętności czytania. W związku z wieloletnią współpracą nasza szkoła otrzymała tytuł szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

Więcej na temat programu na stronie: www.ptd.edu.pl.