^Na górę
 • 1 Edukacja szachowa już w oddziałach przedszkolnych
  W szkole mamy klasę szachową, w której prowadzone są zajęcia z edukacji szachowej. Organizujemy wiele turniejów o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.
 • 2 Zajęcia z języka kaszubskiego i edukacji regionalnej
  Uczniowie szkoły mają możliwość nauki języka kaszubskiego i edukacji regionalnej. W szkole funkcjonuje dziecięcy kaszubski zespół "Słunoszka".
 • 3 Wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych
  Nasi uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych. W roku szkolnym 2012/2013 jeden z uczniów został laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki, a 4 uczniów zostało finalistami Kuratoryjnego Konkursu z języka polskiego.
 • 4 Szeroka oferta zajęć sportowych
  Oferujemy szeroką ofertę zajęć sportowych: zapasy, koszykówka, piłka nożna, zajęcia na basenie. W roku szkolnym 2012/2013 nasza piłkarska drużyna zajęła I miejsce w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej chłopców z klas 4.
 • 5 Wysokie wyniki sprawdzianu dla uczniów klas szóstych
  Od wielu lat możemy poszczycić się wysokimi wynikami sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy najwyższy wynik w Gminie Kartuzy.
baner

UWAGA! Ten serwis używa technologii cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie tej technologii.

Zrozumiałem

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską

 

Lider projektu: Departament Edukacji i Sportu/Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Partnerzy: Fundacja Navigare Mateusza Kusznierewicza

Projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską" realizowany będzie przez dwa lata szkolne 2012/2013 oraz 2013/2014.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w obszarze edukacji morskiej. Działania systemowe realizowane w ramach projektu pozwolą wpłynąć zarówno na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, budowanie poprzez edukację morską tożsamości regionalnej i makroregionalnej, jak i na zmniejszenie barier w rozwoju uczniów związanych z ich statusem i miejscem zamieszkania.

W ramach projektu zostanie opracowany pomorski program edukacji morskiej. Program ma zawierać spójną koncepcję pracy z dziećmi i młodzieżą, której celem powinno być rozbudzenie w młodzieży pasji do żeglarstwa, zainteresowania morzem a jednocześnie rozwój kompetencji kluczowych, zwłaszcza takich jak:

 • matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne,
 • społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Działania skierowane do uczniów szkół podstawowych:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu w obszarze edukacji morskiej,
 • dodatkowe zajęcia pedagogiczno - psychologiczne oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego,
 • warsztaty edukacyjne,
 • praktyczne zajęcia żeglarskie,
 • obozy żeglarskie,
 • edukacyjno - żeglarskie pikniki naukowe.

Założeniem projektu jest powiązanie wiedzy zdobywanej w szkole, z umiejętnościami zdobywanymi w trakcie zajęć praktycznych na wodzie. Projekt dotyczy uczniów klas V. Uczniowie pracując w grupach, posługując się metodą projektową przez cały rok szkolny pod opieką nauczyciela zgłębiają wybrane zagadnienie dotyczące tematyki morskiej. Gromadzą i szeregują wiedzę na dany temat, aby na koniec przedstawić ją w wybranej przez siebie, atrakcyjnej formie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych) i środków budżetu państwa. Całkowita wartość projektu wyniesie 7,85 mln zł. Liderem Partnerstwa będzie Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt będzie realizowany przez dwa lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014. Projektem objętych zostanie co najmniej 10 tys. uczniów z minimum 200 szkół podstawowych z obszaru województwa pomorskiego.

Ewa Derbich

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach Rights Reserved.


Facebook