^Na górę
 • 1 Edukacja szachowa już w oddziałach przedszkolnych
  W szkole mamy klasę szachową, w której prowadzone są zajęcia z edukacji szachowej. Organizujemy wiele turniejów o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.
 • 2 Zajęcia z języka kaszubskiego i edukacji regionalnej
  Uczniowie szkoły mają możliwość nauki języka kaszubskiego i edukacji regionalnej. W szkole funkcjonuje dziecięcy kaszubski zespół "Słunoszka".
 • 3 Wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych
  Nasi uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w konkursach kuratoryjnych. W roku szkolnym 2012/2013 jeden z uczniów został laureatem Kuratoryjnego Konkursu z Matematyki, a 4 uczniów zostało finalistami Kuratoryjnego Konkursu z języka polskiego.
 • 4 Szeroka oferta zajęć sportowych
  Oferujemy szeroką ofertę zajęć sportowych: zapasy, koszykówka, piłka nożna, zajęcia na basenie. W roku szkolnym 2012/2013 nasza piłkarska drużyna zajęła I miejsce w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej chłopców z klas 4.
 • 5 Wysokie wyniki sprawdzianu dla uczniów klas szóstych
  Od wielu lat możemy poszczycić się wysokimi wynikami sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy najwyższy wynik w Gminie Kartuzy.
baner

UWAGA! Ten serwis używa technologii cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie tej technologii.

Zrozumiałem

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7:00 – 17:00. Nasza świetlica, by zapewnić opiekę, bezpieczeństwo i rozwój naszych uczniów realizuje programy własne "Świetlica drugim domem" i "Świetlica pomaga pokonać trudności w nauce czytania i pisania". Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej zarówno przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi jak i po nich. Zadania wychowawczo - dydaktyczne skorelowane są z programem wychowawczym szkoły.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu rozwój fizyczny,
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności oraz samorządności uczniów,
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem.

Zadania, organizację i zasady postępowania reguluje Regulamin Świetlicy.

Poniżej zamieszczamy Kartę Zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

Copyright © 2014. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach Rights Reserved.


Facebook